Yläluomileikkaus, kulmakarvojen kohotus vai otsan kohotus?

Mitä eroa on yläluomileikkauksilla, kulmakarvojen kohotuksilla ja otsan kohotuksella? Entä millaisia eri vaihtoehtoja ja tekniikoita toimenpiteille on, ja milloin mitäkin vaihtoehtoa on aiheellista harkita? Tässä tekstissä tutustutaan erilaisiin korjaavan kirurgian menetelmiin yläluomien, kulmakarvojen ja otsan alueella.  

Yläluomen iho löystyy ajan myötä, ja alkaa siksi pikkuhiljaa valua kohti näkökenttää  aiheuttaen esteettisen haitan lisäksi myös toiminnallisia ongelmia. Usein myös  kulmakarvan sijainti laskee iän lisääntyessä, ja painaa siten yläluomea alaspäin. Itse  asiassa useimmiten otsan kohotuksesta puhuttaessa tarkoitetaankin nimenomaan  kulmakarvojen kohotusta. 

Muita syitä otsan kohotukselle voivat olla korkea hiusraja, jota halutaan tuoda eteenpäin  tai matala hiusraja, jota halutaan hieman nostaa. Otsan ryppyihin mitkään  kohotusleikkaukset eivät toimi loputtomiin, ja lihastoiminnasta johtuvat juosteet usein  palaavat ajan kuluessa. 

Yläluomileikkaus  

Suurimmalla osalla aikuisista ihmisistä on hieman löyhää ihoa yläluomellaan. Tuon löyhän  ihon määrä kasvaa ikääntyessämme, mutta osalla ylimääräinen ihopoimu voi näkyä jo  hyvin nuorena. Valtaosa potilaista kokee jo toiminnallisia oireita, jotka usein johtuvat  lihasjännityksestä. Lihasjännitys taas on seurausta jatkuvasta kulmakarvojen  kohottamisesta yläluomien löysyyden kompensoimiseksi. 

Yläluomileikkaus on nopea, paikallispuudutuksessa tehtävä toimenpide, jossa poistetaan  löysä iho ja tarvittaessa hieman trimmataan yläluomen rasvapatjoja. Näin täyteläisyys  yläluomelta vähenee. Yläluomileikkaus sopii myös potilaille, joilla on jo kulmakarvan  laskeumaakin, joko yhdessä tai erikseen kulmakarvojen kohotusleikkauksen kanssa. 

(Lue lisää yläluomileikkauksesta täältä) 

Kuvaan on merkattu eri värein eri menetelmiin liittyvien arpien sijainti demonstratiivisessa mielessä. Valkoinen katkoviiva: yläluomileikkaus ja kulmakarvan kiinnitys. Sininen katkoviiva: kulmakarvojen avoin kohotus. Vihreä katkoviiva: Avoin otsankohotus hiusrajasta (avaus voidaan tehdä myös tarvittaessa hiusten sekaan hieman taemmas hiusrajan sijainnista riippuen). Vaaleanpunainen katkoviiva: "Gliding" brow lift. Punainen katkoviiva: Endoskooppinen otsankohotus. HUOM. käytännössä kaikki arvet muuttuvat ajan kanssa varsin huomaamattomiksi. Kuvan tarkoitus on demonstroida ainoastaan niiden sijaintia.

Kulmakarvojen ja otsan kohotusleikkaukset  

Jos yläluomella painavan kudosylimäärän syypää on ennen kaikkea laskeutunut  kulmakarva, ei pelkkä yläluomileikkaus yksinään enää auta riittävästi. Kulmakarvojen  kohotusta tehdään myös puhtaasti esteettisessä tarkoituksessa kulmakarvojen muodon ja  sijainnin muuttamiseksi. Seuraavassa ovat lueteltuina eri tavat nostaa kulmakarvoja ja  otsaa.

Pexia l. -kiinnitys  

Kulmakarva kiinnitetään kulmaluun päälle yläluomileikkauksen yhteydessä tehdystä  avauksesta. Toimii paremmin ennaltaehkäisevänä tai korkeintaan lievissä tilanteissa.   

Avoin brow lift  

Avaus ja sitä kautta myös arpi sijoitetaan kulmakarvan päälle mahdollisimman lähelle  kulmakarvaa. Haittapuolena on usein näkyvät arvet, jotka ajan kanssa kuitenkin häviävät  hyvin, etenkin kokeneissa kasvoissa. 

”Gliding brow lift”  

Iho vapautetaan kulmakarvaan asti hiusrajan kautta, minkä jälkeen kulmakarva saadaan  kiinnitettyä uudelle kohdalleen ompelemalla. Hiusrajaan jää pieni, näkymätön arpi.  Ympäröivälle iholle tulee verkkomainen ommel, joka poistetaan kahden vuorokauden  kuluttua. ”Verkosta” ei jää näkyviä jälkiä, vaikka se alkuun näyttääkin hieman hurjalta.  Gliding brow lift tehoaa hyvin kulmakarvan uloimman reunan nostamiseen, ja sitä voidaan  käyttää myös kulmakarvan asennon muuttamiseen esteettisessä tarkoituksessa (ks. kuva) 

Demonstartiivinen esimerkki ns. Gliding browliftistä jossa kulmakarvan ulompi reuna nousee sisemmän osan pysyen melko paikallaan, jolloin kulmakarvan muoto muuttuu nostavan efektin lisäksi. Sivukuvassa sininen viiva demonstroi eroa kulmakarvan ulomman reunan korkeudessa silmään nähden.

Endoskooppinen eli tähystimen avulla tehty otsan kohotus  

Hiusrajaan tulee pienet arvet, jotka käytännössä parantuvat näkymättömiin.  Leikkauksessa koko n kudokset irrotetaan pohjastaan eli luusta, minkä jälkeen koko otsan  saa nostettua ja kiristettyä kulmakarvojen noustessa samalla. Tähystimellä varmistetaan,  että otsan hermot säilyvät ehjinä. Toimenpide ei sovi niin hyvin potilaille, joilla jo on korkea  hiusraja, sillä hiusraja usein nousee leikkauksen seurauksena hieman. Leikkaus tehdään  nukutuksessa ja kestää 1–2 tuntia. Yleensä työkuntoon toipuu reilussa viikossa,  mustelmien määrästä riippuen. 

Avoin otsan kohotus  

Leikkaus on muuten melko samanlainen kuin edellä kuvattu tähystimellä tehtävä, mutta  avoimessa kohotuksessa tehdään nimensä mukaisesti leikkaushaava joko hiusrajaan (jos  rajaa halutaan madaltaa tai ei ainakaan yhtään nostaa) tai sen taakse (jos hiusrajaa  halutaan nostaa). Kudosten nosto tapahtuu samoin kuin tähystimellä, lopuksi poistetaan  ylimääräinen osa otsan tai päänahan ihoa. Arpi parantuu käytännössä näkymättömiin ja  toipumisaika on sama kuin tähystettäessä. Endoskoopisessa tekniikassa voi siis ajatella  kudosten siirtyvän kokonaisuutena ylös- ja taaksepäin, kun taas avoimessa tekniikassa  ylimääräinen osa kudosta poistetaan. 

Muuta huomioitavaa silmien alueen kirurgiasta  

Koko silmän aluetta tulisi arvioida aina kokonaisuutena eikä keskittyä vain esimerkiksi  yläluomiin, mitä joskus huomaa tapahtuneen. Silmän alueen arvioon kuuluu myös alaluomi, joka sekin voi löystyessään vaikuttaa kokonaisuuteen niin esteettisesti kuin  toiminnallisesti. Asiassa kannattaa kääntyä kasvojen alueen leikkauksiin perehtyneen plastiikkakirurgin  puoleen, jotta oikea leikkaussuunnitelma voidaan räätälöidä potilaan tarpeiden  mukaiseksi. 

Atte Manninen  

Plastiikkakirurgi 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri 

Takaisin blogiin