Tietosuojaseloste

Sairaala KL Oy:n yleinen suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolaki (523/199) 10§ ja 24§.

GDPR (General Data Protection Regulation) EU:n uusi tietosuoja-asetus.

Tiedosto päivitetty 20.09.2018

1. Rekisterinpitäjä

Sairaala KL Oy

2. Yhteyshenkilö

Elina Salmi

elina.salmi@sairaalakl.fi

Uudenmaankatu 38 E

00120 Helsinki

+358 20 766 9390

3. Rekisterin nimi

Sairaala KL Oy:n yleinen suoramarkkinointirekisteri

4. Rekisterin ylläpidon ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tietojen, etujen, kutsujen sekä muistutuksien lähettämiseen Sairaala KL Oy:n palveluista

5. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Kieli
 • Käyntihistoria

6. Profilointi

Henkilö voidaan profiloida kohdassa 5 mainittujen henkilötietojen perusteella.

7. Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan itsensä antama suostumus suoramarkkinointiin.

8. Rekisterin pohjana käytetyt tietolähteet

Asiakkaan markkinointiluvan yhteydessä antamat ja syöttämät, Sairaala KL Oy:n hallinnoimaan tietojärjestelmään tallennetut tiedot

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät ainoastaan valtuutuksen saaneet Sairaala KL Oy:n tai

Sairaala KL Oy:n yhteistyökumppanin työntekijät.

10. Tietojen luovutukset

Sairaala KL Oy ei milloinkaan välitä, myy tai vaihda henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterien suojauksen periaatteet

Sairaala KL Oy:n paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Lukollisen tilan käyttöä valvotaan. Erilliseen sovellukseen tai verkkolevylle tallennetut tiedot säilytetään sähköisessä muodossa Sairaala KL Oy:n palvelimella. Ainoastaan määritetyt vastaavat henkilöt pääsevät sähköisiin tietoihin käsiksi erillisillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

12. Oikeus tietojen muuttamiseen tai suostumuksen perumiseen Sairaala KL Oy:n yleisestä suoramarkkinointirekisteristä

Sairaala KL Oy:n yleiseen suoramarkkinointirekisteriin rekisteröidyllä on oikeus

 • suostumuksen peruuttamiseen,
 • itseään koskevien tietojen pyytämiseen
 • tietojen oikaisun pyytämiseen
 • tietojen poistamiseen

Pyyntö tulee toimittaa kirjallisena osoitteeseen:

Sairaala KL

Elina Salmi

Uudenmaankatu 38 E

00120 Helsinki

Sairaala KL Oy:n yleiseen suoramarkkinointirekisteriin rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle Sairaala KL Oy:n toimista hänen henkilötietojensa käsittelyssä.

Huomioitavaa on, että poisto koskee ainoastaan suoramarkkinointiluvan poistamista Sairaala KL Oy:n yleisestä suoramarkkinointirekisteristä. Potilastiedot säilytetään Sairaala

KL Oy:n potilastietorekisterissä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007)

13. Henkilötietojen säilytysajat Sairaala KL Oy:n Yleisessä suoramarkkinointirekisterissä

Sairaala KL Oy säilyttää tiedot siihen asti, kunnes asiakas pyytää niiden poistamista.